Kampanja "Rad policije u zajednici/Borba protiv nasilja u porodici"

Kampanja "Rad policije u zajednici/Borba protiv nasilja u porodici"

URED KOMESARA POLICIJE – Odsjek za odnose s javnošću

 

         Uprava policije MUP-a HNK, uz saradnju s ICITAP-SAD, u narednom periodu provoditi će javnu kampanju u HNK  „Rad policije u zajednici /Borba protiv nasilja u porodici“. Kontakt lice ispred MUP HNK je policijska službenica Edina Čolić.

Cilj ove kampanje je informisati građane o mjerama koje policija preduzima pri zaprimanju prijava o počinjenom KD „Nasilje u porodici“, te utjecati na građane da pomenuto KD blagovremeno prijave nadležnoj PU.

Policijski službenici iz Uprave policije, zajedno sa službenicima ICITAPA, djeliti će građanima letke, te kroz razgovor educirati ih o pomenutoj temi.

Ovim putem molimo i medije sa ovih prostora da nas promovišu i prate tokom kampanje.  

Kampanja u HNK počinje u Mostaru na tri najfrekventnije lokacije ovim redosljedom:

 

- Dana 11.05.2015.godine od 1o,00 do 14,00 sati „Poslovni centar Mepas“

- Dana 12.05.2015.godine od 1o,00 do 14 sati  „Španski trg“

- Dana 13.05.2015.godine od 1o,00 do 14,00 sati u „Ulici B.Fejića“

                                                       

                            ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU