MUP HNK obavještava građane da od danas mogu koristiti novu uslugu - provjera statusa dokumenata putem službene stranice MUP-a HNK

MUP HNK obavještava građane da od danas mogu koristiti novu uslugu - provjera statusa dokumenata putem službene stranice MUP-a HNK

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava javnost da je omogućeno korištenje nove usluge za građane , a vezano za provjeru statusa dokumenata  putem službene stranice MUP-a HNK.

Za prikaz trenutnog statusa zahtjeva potrebno je u desnom dijelu stranice odabrati „Provjera statusa zahtjeva“ , unijeti JMBG ( jedinstveni matični broj) te broj zahtjeva kojeg je stranka  dobila na potvrdi  prilikom podnošenja zahtjeva. Također ,  upisuje se isti sigurnosni kod  koji se nudi u aplikaciji.