Obavještenje za kolektivno osiguranje zaposlenih u MUP-a HNK za 2017.god.