Obavještenje - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u HNK

Obavještenje - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u HNK

 

Obavještavamo građane da je dana 23.09.2020. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u HNK („Narodne novine HNK“ broj 5/20), te da u skladu sa članom 73. Zakona građani mogu legalizovati oružje za koje nemaju oružni list, a koje se prema ovom Zakonu može registrovati, ako najkasnije do 31.12.2021. godine podnesu zahtjev za izdavanje isprave o oružju. Podnositelj zahtjeva prilikom predaje oružja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave policije prema mjestu prebivališta nije dužan dokazati porijeklo oružja.