Radarske kontrole za novembar 2015. godine

Radarske kontrole za novembar 2015. godine

Popis lokacija na kojima će se vršiti radarska kontrola bezbjednosti saobraćaja na putevima HNK.

 

 

1.POLICIJSKA UPRAVA MOSTAR

 

Datum i

Mag/reg.

Mjesto i

Mjesto i

dan

put

sat

sat

03.11.2015.

M6/1

Polog

Gnojnice

Utorak

08,00-12,00

12,30-16,00

06.11.2015.

M17

Ortiješ

Buna

Petak

08,00-11,30

12,00-16,00

09.11.2015.

M17

Vrapčići

Salakovac

Ponedieliak

08,00-11,00

11,30-15,30

12.11.2015.

M6/1

Polog

Sutina

Četvrtak

08,30-11,30

12,00-16,00

18.11.2015.

R424Mostar

Sretnice

Kruševo

Srijeda

-Cerno

07,00-10,30

11,00-15,00

20.11.2015.

M17

Bijela

Potoci

Petak

08,00-11,00

11,30-15,00

23.11.2015.

M6/1

Dračevice

Polog

Ponedjeljak

07,00-10,30

11,30-15,30

26.11.2015.

M17

Zalik

Sehovina

Četvrtak

08,00-10,30

11,00-15,00

 

            Napomena: Kontrola brzine kretanja vozila na ovim lokacijama vršit će se sa radarom

                                 marke „Velomatic 512“.

 

 

  1. POLICIJSKA UPRAVA ČAPLJINA

 

R/b

Datum i dan

Mag/reg

put

Mjesto i sat

Mjesto i sat

 

1.

03.11.2015. god.

Utorak

M-6 i

R-425a

Trebižat

08,00-11,00

Struge-Gabela

12,00-15,00

 

2.

05.11.2015. god.

Četvrtak

M-6

Muminovača-Domanovići

09,00-12,00

Hrvatskih branitelja

13,00-16,00

 

3.

06.11.2015. god.

Petak

M-17

Hrvatskih branitelja

08,00-10,00

Višići-Čeljevo-Počitelj

11,00-15,00

 

4.

08.11.2015. god.

Nedjelja

M-6

Masline-Poprati

08,00-11,00

Hodovo-Rotimlja

12,00-15,00

 

5.

09.11.2015.god.

Ponedjeljak

M-2

Ulaz u Neum

09,00-17,00

 

 

6.

11.11.2015. god.

Srijeda

M-6

Gorica- Stolac

09,00-12,00

Bobanovo S-Crnići

13,00-16,00

 

7.

12.11,2015. god.

Četvrtak

M-17

Hrvatskih branitelja

08,00-11,00

Tasovčići- Počitelj

12,00-15,00

 

8.

14.11.2015. god.

Subota

M-6 i

R-425a

Trebižat

08,00-11,00

Hrvatskih branitelja

12,00-15,00

 

9.

17.11.2015. god.

Utorak

M-17

Višići-Čeljevo

09,00-12,00

Tasovčići-Ševać P.

13,00-16,00

 

10.

19.11.2015. god.

Četvrtak

M-6  i

M-17/3

Masline-Poprati

09,00-12,00

Hodovo-Rotimlja

13,00-16,00

 

11.

20.11.2015. god.

Petak

M-6

Hrvatskih branitelja

08,00-11,00

Muminovača-Domanovići

12,00-15,00

 

12.

23.11.2015. god.

Ponedjeljak

M-17

 

Ševaš Nj.- Bivolje P.

08,00-11,00

Višići-Čeljevo

12,00-15,00

 

13.

25.11.2015. god.

Srijeda

M-17 i

R-425a

 

Višići-Čeljevo-Počitelj

07,00-11,00

Zvirovići

12,00-14,00

 

14.

27.11.2015.god.

Petak

M-6

Hrvatskih branitelja

08,00-11,00

Trebižat

12,00-15,00

 

15.

28.11.2015.god.

Subota

M-6

 

Trebižat

07,00-10,00

Hrvatskih branitelja

11,00-14,00

 

16.

29.11.2015.god.

Nedjelja

M-6

Bobanovo S-Crnići

09,00-12,00

Gorica- Stolac

16,00-19,00

 

17.

30.11.2015.god.

Ponedjeljak

M-17 i

R-425a

Višići-Čeljevo

08,00-11,00

Struge-Gabela

12,00-15,00

 

 

3. POLICIJSKA UPRAVA KONJIC

 

Datum i dan

 

Mag/reg.

put

Mjesto i sat

Radarski sustav

03.11.2015 godine

Utorak

M 17

Podorašac

10,00-14,00

PROVIDA

06.11.2015.godine

Petak

M 16

Jablanica - Prozor

10,00-14,00

PROVIDA

11.11.2015 godine

Srijeda

M 17

Jablanica -Ostrožac

10,00-14,00

PROVIDA

15.09.2015.godine

Nedjelja

M 17

Paprasko

09,00-14,00

PROVIDA

20.09.2015.godine

Nedjelja

M 17

Čelebići

10,00-12,00

PROVIDA

19.11.2015.godine

Četvrtak

 

M 16

Prozor

09,00 – 14,00

 

PROVIDA

 

23.11.2015.godine

Ponedjeljak

 

M 17

Podorašac

09,00 – 14,00

 

PROVIDA

 

27.11.2015.godine

Petak

 

M 17

Jablanica -Ostrožac

10,00-14,00

PROVIDA

 

30.11.2015.godine

Ponedjeljak

 

M 17

Podorašac

10,00-14,00

PROVIDA

 

Napomena: Ukoliko se ukaže potreba vanrednog angažovanja ljudstva odstupit će se od navedenog plana mjerenja brzine kretanja vozila, a moguće su izmjene i dopune plana u skladu s prosudbom zapovjednika.

 

 

                                 KOMESAR POLICIJE                                                                                                                         

                         generalni  inspektor policije

 ILIJA LASIĆ