Jedinstveni matični broj

Jedinstveni matični broj

 

JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti organizacijske jedinice MUP-a HNK koja određuje novorođenom djetetu po službenoj dužnosti JMB , na osnovu obavijesti matičnog ureda kod kojeg se vodi činjenica rođenja djeteta u roku od 15 dana od dana upisa u MKR.

Podnosioc zahtjeva je dužan na uvid priložiti odgovarajuće dokaze kojima se dokazuju podaci navedeni u zahtjevu: izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu.

Za djecu državljana BiH rođenim u inostranstvu , JMB određuje nadležni organ po mjestu posljednjeg prebivališta u BiH dva ili jednog roditelja , a ukoliko nije poznato , nadležni organ po mjestu rođenja roditelja , nakon upisa djeteta u MKR.

Zakonska regulativa:

-         Zakon o jedinstvenom matičnom broju ( „Sl.glasnik BiH br.32/01;63/08;103/11 i 87/13)

-         Pravilnik o obrascima , načinu određivanja , izdavanja , poništenja i zamjene jedinstvenog matičnog broja , evidencijama i upisivanju jedinstvenog matičnog broja u matične knjige („Sl.glasnik BiH“ br.39/02 i 2/09)