Registrovanje motornih vozila

Registrovanje motornih vozila

 

Zahtjev za registrovanje vozila podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku, prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište, ili na čijem području je sjedište poslovne jedinice ili podružnice, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca.Popis adresa sjedišta

Izuzetak je za vozila kupljena po osnovu leasing-a, poslove registrovanja obavlja nadležno tijelo po mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika leasinga.

Postupak registrovanja vozila propisan je Pravilnikom o registrovanju vozila.

Zakonska regulativa:

o          Pravilnik o registrovanju vozila („Sl. glasnik BiH“ br. 69/09)

 

  • Registrovanje oldtimer vozila

Oldtimer vozilo je vozilo koje:

a) je proizvedeno prije trideset i više godina,

b) je radi njegovanja istorijskih nasljeđa i tehničke kulture očuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku,

c) se ne koristi u svakodnevnom saobraćaju,

d) je klasifikovano kao oldtimer vozilo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu registracije oldtimer vozila.

 

Postupak registracije oldtimer vozila provodi se na način propisan važećim Pravilnikom o registraciji vozila.

 

Zakonska regulativa;

  • Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila ("Sl. glasnik BiH" br. 9/19)