Vozačka dozvola

Vozačka dozvola

 

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenom kategorijom  ili vrstom vozila.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta-boravišta.Popis adresa sjedišta
 

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje prve vozačke dozvole:

Za izdavanje prve vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti

      starije od 12 mjeseci,

3.   uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole, ne starije od tri mjeseca,

4.   dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),

5.   dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

6. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 

Produženje važenja vozačke dozvole:

          1.    zahtjev,

     2.   vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao,

     3.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

4.   vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili  podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,

5.   vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije „D“ ili podkategorije „D1“, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole prilaže i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Zamjena vozačke dozvole:

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

Za zamjenu vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev,

2.   dokaz da je lice izvršilo objavljivanje nestale vozačke dozvole kao nevažećeg

      dokumenta u „Službenom glasniku BiH“ ili „Službenim novinama F BiH“,

3.   dotrajala ili oštećena vozačka dozvola čija se zamjena traži,

4.   dokaz o izmjeni podataka

5.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 

Zamjena inozemne vozačke dozvole: 

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti

      starije od 6 mjeseci,

3.   važeća inozemna vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom  od strane  sudskog prevodioca,

4.   lična karta državljana BiH, lična karta za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku, izbjeglički karton (ovjerena fotokopija), karton o supsidijarnoj zaštiti (ovjerena fotokopija) ili dokaz o odobrenom privremenom boravku (ovjerena fotokopija rješenja),

5. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

 

Zakonska regulativa;

 

o       Pravilnik o vozačkoj dozvoli („Sl. glasnik BiH“ br. 9/19)