Zaštitarske agencije

Zaštitarske agencije

 

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pohađanje obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, kao i poslova odgovornog lica podnosi se u Ministarstvu unutrašnjih poslova HNŽ/K Mostar-Brune Bušića bb.

Uz propisani obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje o državljanstvu,
  2. Dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerenu kopiju,

-          tehnička zaštita-završena srednja škola IV. stepena iz područja mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja, odnosno završena srednja škola III. stepena za zanimanje elektroničar i električar telekomunikacija,

-          odgovorno lice- najmanje viša školska sprema.

     3.   Ljekarsko uvjerenje (dr. Bazina, dr. Pašić, dr. Begić) ili (dr. Pašić, dr. Behmen, dr.   Duranović-Vinković),

     4.   Uvjerenje sa suda da se ne vodi krivični postupak,

   5.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva da niste osuđivani za KD za koje je izrečena zatvorska kazna, osim KD protiv bezbjednosti saobraćaja (za lica koja nisu rođena na području HNK),

     6.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave da niste osuđeni za prekršaj protiv javnog reda i        mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.),

    7.   Izjava da niste smijenjeni od strane COMSFOR-a iz vojne službe u skladu sa  „Uputstvo strankama“ i da niste   iz bilo kojeg tijela za provedbu zakona u BiH otpušteni zbog      nesavjesnog obavljanja dužnosti,  

     8.  kantonalna upravna taksa u iznosu od 13,00 KM.

 

Zakonska regulativa:

o   Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BIH“ br. 78/08 i 67/13)