Uredbe

Uredbe

Uredba o dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK" broj: 2/23)
Uredba o dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/23)
UREDBA o izmjeni uredbe o utvrđivanju plaća , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNŽ
UREDBA o izmjeni uredbe o utvrđivanju plata,platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNK
UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o utvrđivanju plaća , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNŽ
UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o utvrđivanju plata , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNK
Uredba o utvrđivanju osnovice plaća, platnih razreda i koeficijenata činova za policijske službenike MUP-a HNK ("Službene novine HNK) broj: 13/08 i 1/09)
Uredba o činovima policijskih službenika HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10)
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika MUP-a HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10)
Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10)
Uredba o obliku policijske značke i iskaznice i policijskih obilježja ("Službene novine HNK" broj: 3/10)
Uredba o utvrđivanju plaća, platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 13/08 i 1/09)
Uredba o činovima policijskih službenika HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10)
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika MUP-a HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10)
Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika HNŽ ("Narodne novine HNŽ broj: 3/10)
Uredba o obliku policijske značke i iskaznice i policijskih obilježja ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10)