Legislativa

Ime dokumenta Kategorija
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u HNK "Službene novine HNK" broj: 5/20) Zakoni
Zakon o eksplozivnim materijama za privrednu upotrebu ("Službene novine HNK" broj: 3/05) Zakoni
Ustav i amandmani na Ustav HNK Zakoni
Ustav F BiH Zakoni
Ustav Bosne i Hercegovine Zakoni
Krivični zakon F BiH Zakoni
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe registrirane za obavljanje poslova popravljanja i prepravljanja oružja ("Službene novine HNK" broj: 12/17) Pravilnici
Pravilnik o utvrđivanju uslova i rokova za pregled oružja ("Službene novine HNK" broj: 12/17) Pravilnici
Pravilnik o uslovima za obavljanje ispitivanja stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara ("Službene novine HNK" broj: 03/09) Pravilnici
Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara ("Službene novine HNK" broj: 4/05) Pravilnici
Pravilnik o uslovima i načinu provedbe bezbjedonosnih mjera pri smještaju i skladištenju eksplozivnih materija ("Službene novine HNK" broj: 1/11) Pravilnici
Pravilnik o uništenju oružja i municije ("Službene novine HNK" broj: 12/17) Pravilnici
Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja osoba koje mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu ("Službene novine HNK" broj: 12/08) Pravilnici
Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja osoba koje mogu rukovati eksplozivnim materijama u prometu ("Službene novine HNK" broj: 12/08) Pravilnici
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara ("Službene novine HNK" broj: 4/05 Pravilnici
Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja testova u procesu izbora policijskih službenika Pravilnici
Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ("Službene novine HNK" broj: 4/05) Pravilnici
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Službene novine HNK" broj: 13/08) Pravilnici
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija ("Službene novine HNK" broj: 10/17) Pravilnici
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("Službene novine HNK" broj: 13/08) Pravilnici
Pravilnik o prostornim, tehničkim i bezbjedonosnim uslovima koje moraju zadovoljavati prodavnice pirotehničkih sredstava za zabavu ("Službene novine HNK" broj: 6/10 i 1/12) Pravilnici
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima civilnih strelišta ("Službene novine HNK" broj: 12/17) Pravilnici
Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja ("Službene novine broj: 10/17) Pravilnici
Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za nabavu, držanje i nošenje oružja i municije ("Službene novine HNK" broj: 10/17) Pravilnici
Pravilnik o načinu i uslovima za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije ("Službene novine HNK" broj: 10/17 i 5/20) Pravilnici

Stranice