Provjera statusa zahtjeva

Podaci za pretragu
JMB:
Broj zahtjeva:
Sigurnosni kod:
Unesi kod:

 

 

Ovdje možete pratiti faze postupka izrade putne isprave, lične karte i vozačke dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje kod nadležnog organa do uručenja.

Broj zahtjeva se nalazi na potvrdi o prijemu zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnog dokumenta koju izdaje nadležni organ prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje.

Uputstvo o načinu pristupa informacijama o toku postupka izdavanja identifikacionog dokumenta putem web-portala Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i web-portala nadležnih organa.