Ministarstvo

Ministarstvo

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton se prostire na oko 4.400 četvornih kilometara, od Makljena do Ivan-sedla na sjeveru do Ivanjice iznad Dubrovnika na jugu.

Županija je organizirana u osam općina: Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac i Grad Mostar, a prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku  u njoj živi oko 225.000 stanovnika.Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i usvojenim Zakonom o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, unutarnji poslovi iz nadležnosti županije/kantona se obavljaju u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.  

Navedenim Zakonom definirani su poslovi i nadležnosti, rukovođenje, kao i organizacija samog Ministarstva. Unutarnji poslovi se obavljaju u ustrojbenim jedinicama Ministarstva, što uključuje Kabinet ministra, Upravu policije i Upravu za administarciju i potporu.  Sjedište Ministarstva je u Mostaru, a rad Uprave policije je organiziran kroz Sektore policije u sjedištu Ministarstva i Policijske uprave Mostar, Konjic i Čapljina.

Osnovna zadaća Uprave policije je prije svega zaštita života i osobne sigurnosti građana i njihove imovine, očuvanje javnog reda i mira, sigurno odvijanje prometa, sprječavanje nastajanja kaznenih djela i hvatanje počinilaca istih uz maksimalno poštivanje svih županijskih/kantonanih, federalnih i državnih zakona, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života  građana naše Županije/kantona.

Uprava za administraciju i potporu predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, te je odgovorna za poslove i zadaće u svezi sa prijavama prebivališta i boravišta, jedinstvenim matičnim brojem, osobnim imenima, matičnim knjigama, registracijom motornih vozila, provođenjem propisa iz oblasti protupožarne zaštite i sl.

U Ministarstvu su ukupno zaposlena 1184  djelatnika,  od toga 834 policijska službenika i  350 državnih službenika i namještenika.