Ministar

Ministar

Slađan Bevanda

Rođen  5. septembra 1963. godine u Mostaru. Osnovnu školu i Staru Gimnaziju završio  u Mostaru, na mostarskom Mašinskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog inžinjera mašinstva. U dosadašnjoj karijeri radio  na poslovima savjetnika premijera Vlade HNK, člana Uprave Hercegovina osiguranja, pomoćnika direktora u Auto kući Mercedes Benz, te kao samostalni konstruktor alata u preduzeću Soko Mostar, vijećnik HDZ BiH u Gradskom vijeću Mostar. Oženjen, otac troje djece.

Adresa Tel. brojevi E-mail Fax
Ul.Brune Bušića bb Mostar 036/ 383 100 kabinet.ministar@muphnk.ba 036/ 327 147