Ministar

Ministar

MARIJO MARIĆ

Rođen u Mostaru gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, a potom i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru čime je stekao zvanje magistra prava.

Radno iskustvo i stručne vještine stjecao je i unaprjeđivao radeći na različitim poslovima i pozicijama u struci u više pravnih oblasti u pravosudnim organima, gospodarskom društvu, upravnoj organizaciji i privatnom sektoru uključujući Kantonalno tužilaštvo HNK, odvjetnički ured u Mostaru, Dioničko društvo „Ceste“ Mostar kao voditelj Službe za kadrovske poslove i Kazneno - popravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru u kojemu je obnašao dužnost ravnatelja.

Pored brojnih seminara i radionica u pravcu ličnog opredjeljenja na sistematskim stručnim usavršavanjima u područjima rada sarađivao sa predstavnicima domaćih i međunarodnih stručnih organa u cilju implementacije modernih tekovina u organizacijama u kojima je radio, bio angažovan u grupama za izradu normativnih akata unutar sistema za izvršenje kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, te kao ispitivač u Komisiji Federalnog ministarstva pravde za polaganje stručnog ispita zatvorske policije - straže i stručni odgajateljski ispit službenika u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora.

Položio pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac četvero djece.

Adresa Tel. brojevi E-mail Fax
Ul. Brune Bušića bb Mostar 036/383-100 kabinet.ministar@muphnk.ba 036/327-147