Uprava administracije i podrške

Uprava administracije i podrške

direktor Uprave za administraciju i podršku

 

Uprava za administraciju i podršku nadležna je:

-         da vodi upravni postupak

-         prati blagovremeno donošenje propisa za provođenje zakona i drugih propisa i u vezi s tim i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera

-         daje stručna mišljenja u vezi sa određenim pravnim pitanjima

-         prati , analizira i pravno tumači propise iz radnih odnosa

-         izrađuje prijedlog predračuna sredstava za posebne i druge namjene

-         izrađuje finansijski plan i završni račun

-         kontroliše sve aktivnosti oko uspostave informacionog sistema

-         organizuje inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od požara , saobraćaja eksplozivnih materija , zapaljivih tečnosti i gasova kao i prevoza opasnih materija u dijelu za koje je nadležno ministarstvo,priprema izvještaje i informacije o stanju i problematici u oblasti zaštite od požara na području kantona.

Adresa Tel. brojevi E-mail Fax
Ul.Brune Bušića bb Mostar 036 383 107 Trenutno nema podataka! 036 310 098