Otvorenje Operativnog centra PU Mostar

Otvorenje Operativnog centra PU Mostar