prijem pripravnika u kabinetu ministra

prijem pripravnika u kabinetu ministra