Novi termin rada sa strankama na lokacijama za izdavanje dokumenata

Novi termin rada sa strankama na lokacijama za izdavanje dokumenata

Kako bi se olakšao rad sa pristiglim brojem zahtjeva za izdavanje novih putnih isprava , ličnih karata i vozačkih dozvola , od ponedeljka 02.06.2014.godine bit će promijenjen termin rada sa strankama.

Dosadašnji termin rada sa strankama na lokacijama za izdavanje putnih isprava , ličnih karata i vozačkih dokumenata je bio u vremenskom periodu od 08,30 – 19,00 sati a od ponedeljka će biti novi termin i to od 09,00 -18,00 sati .

Time će se olakšati rad i obrada pristiglih zahtjeva od strane izvršioca na šalterima i akviziciji kao i  rad matičnih ureda što će doprinjeti kvalitetnijem i ekspeditivnijem obavljanju poslova.