Edukativna radionica za policijske službenike

Edukativna radionica za policijske službenike

Dana 13.02.2017. godine u Mostaru je održana jednodnevna edukativna radionica za policijske službenike Uprave policije MUP-a HNŽ/K na temu “Pravda za svako dijete”, u organizaciji Biroa za ljudska prava iz Tuzle.

Edukativna radionica je organizirana s ciljem educiranja o postupanju s djecom i malodobnicima u kaznenom postupku, a teme koje su se obradile su:

  1. postupanje ovlaštenih službenih osoba prema Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i malodobnicima u kaznenom postupku FBiH

  2. primjena mjere “Policijsko upozorenje”

  3. uloga stručnog savjetnika u postupku s djecom i malodobnicima, s akcentom na žrtve i svjedoke kaznenog djela

  4. postupak uzimanja izjava od djece i malodobnika