Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“ broj 9/07 i 9/12), članka 14. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016.godine i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor broj: 02-02-36-162/16 od 21.01.2016.godine i Rješenja broj: 02-02-36-162-1/16 od 18.02.2016.godine, Povjerenstvo za izbor,

r a s p i s u j e