Obavijest - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu u HNŽ/K

Obavijest - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu u HNŽ/K

 

Obavještavamo građane da je dana 23.09.2020. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ“ broj 5/20), te da sukladno članku 73. Zakona građani mogu legalizirati oružje za koje nemaju oružni list, a koje se prema ovom Zakonu može registrirati, ako najkasnije do 31.12.2021. godine podnesu zahtjev za izdavanje isprave o oružju. Podnositelj zahtjeva prilikom predaje oružja nadležnoj organizacijskoj jedinici Uprave policije prema mjestu prebivališta nije dužan dokazati porijeklo oružja.