Uprava administracije i podrške

Uprava administracije i podrške

direktor Uprave za administraciju i potporu

 

Uprava za administraciju i potporu nadležna je:

-         da vodi upravni postupak

-         prati pravovremeno donošenje propisa za provođenje zakona i drugih propisa i u svezi s tim i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera

-         daje stručna mišljenja u svezi s određenim pravnim pitanjima

-         prati, analizira i pravno tumači propise iz radnih odnosa

-         izrađuje prijedlog predračuna sredstava za posebne i druge namjene

-         izrađuje financijski plan i završni račun

-         kontrolira sve aktivnosti oko uspostave informacijskog sustava

-         organizira inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od požara, prometa eksplozivnih tvari, zapaljivih tečnosti i plinova kao i prevoza opasnih tvari u dijelu za koje je nadležno ministarstvo, priprema izvješća i informacije o stanju i problematici u oblasti zaštite od požara na području županije.

Adresa Tel. brojevi E-mail Fax
Ul. Brune Bušića bb Mostar 383-107 Trenutno nema podataka! 310-098